Zavřít reklamu

Když Apple představil iPhone 5S, byl na první pohled nejinovativnější právě Home Button, který ukrývá Touch ID, tedy senzor otisků prstů. O senzoru otisků prstů se spekulovalo již od ledna letošního roku s tím, že několik hodin před konferencí zveřejnil server nowhereelse.fr také samotný název senzoru, který zní Touch ID. Samotný senzor otisků prstů je ukrytý v tlačítku Home Button, které nyní zdobí také kroužek v barvě iPhone 5S. Pokud chcete snímat otisky prstů, máte hned několik možností, mezi ty nejoblíbenější patří optické a kapacitní snímání prstu. Zatím co optické je založeno na fotografii vašeho prstu, Apple zvolil kapacitní senzor, který funguje na principu rozdílné vodivosti elektrické energie v různých hloubkách povrchu kůže.

Jak funguje samotný senzor Touch ID?
Zatím co vnější vrstva kůže je nevodivá, subdermální vrstva za ni je vodivá. To znamená, že když se dotkne prst senzoru otisků prstů ve vašem iPhone 5S, senzor změří nepatrné rozdíly ve vodivosti, které jsou způsobeny vyvýšenou částí otisku prstů, díky čemuž se vytvoří samotný obraz otisku. Obraz otisku prstů je vytvořen jen z vyšších částí kůže, protože právě hlouběji v těchto částech je již elektrická energie vedena, zatím co v prohlubních nikoli. Podle serveru techhive.com, který patří mezi skutečně odborné média v oblasti IT, je právě volba kapacitního senzoru mnohem lepší než volba optického senzoru.

Ten je totiž náchylnější na rozbití například při pádu a zejména je jej možné snadněji oklamat, například pomocí velmi kvalitní fotografie otisku vašeho prstu. Techhive.com také upozorňuje na fakt, že Apple pravděpodobně využívá kroužek kolem Home Buttonu pro přidání velmi malého proudu na samotné Home Button tlačítko, díky čemuž je otisk čitelnější pro samotný senzor.

Jsou někde uloženy mé otisky?
Sám Apple tvrdí, že otisk prstu jako takový není uložen v telefonu ani nikde jinde, naskenovaný otisk je při prvním přidání uživatele převeden pomocí algoritmu do bodů, z nichž iOS vybere pouze některé body, jenž používá pro následné porovnání při každém kontaktu prstu s Touch ID. Samotný snímek není v žádném formátu ani zobrazení uložen nikde, tedy ani v telefonu, ani na iCloud nebo v dalších službách. Telefon jej ukládá pouze do RAM paměti, odkud je okamžitě po získání bodů odstraněn. Pokud se tedy NSA dostane do vašeho telefonu, nemá šanci získat celý otisk prstu, dokonce i vybrané body, které se používají pro následné porovnání jsou samozřejmě šifrovány stejně jako například hesla. Otisky prstů jsou tedy skutečně v bezpečí. Pokud máte biometrický pas, je mnohonásobně pravděpodobnější, že se útočník dostane k vašemu otisku prstů pomocí databáze biometrických pasů nebo přímo z vašeho pasu, než z iPhone 5S!

Je otisk prstu bezpečnější než zadání hesla?
Otisk prstu je v podstatě nemožné prolomit, obzvláště pak v případě, kdy je použit kapacitní senzor, tak jako je tomu u Touch ID. Na druhou stranu je pro některé uživatele nepříjemný možná fakt, že pokud by vám skutečně někdy někdo ukradl otisk prstu, nemůžete si jej na rozdíl od hesla změnit a do konce života žijete s tím, že váš otisk prstu někdo ukradl a může jej použít. Lze však říci, že otisk prstu je bezpečnější než jakékoli heslo, které nastavíte u vašeho iPhone.

Mohu u iPhone 5S nadále používat klasická hesla?
Samozřejmě máte možnost zadat své heslo a to kdykoli i v případě, že máte nastaveno primárně odemykání, nakupování nebo přístup k jednotlivým aplikacím pomocí otisku prstu, vždy můžete otisk nahradit zadáním hesla. Pokud tedy budete používat otisk prstu přes Touch ID a stane se vám například úraz, nemusíte se bát že se do svého telefonu nedostanete.

Mohou vývojáři využít Touch ID?
Apple uvedl, že vývojáři aplikací získají speciální API, které mohou u svých aplikací použít s tím, že tyto API umožní využít Touch ID. Vývojáři však nikdy nezískají váš otisk prstu a dokonce ani Hash soubor, který porovnává dané body na vašem otisku jak jsme uvedli výše. Vývojáři mohou do své aplikace implementovat Touch ID takovým způsobem, při kterém v momentě, kdy budete chtít využít Touch ID a naskenujete svůj otisk, samotný iOS pouze předá spuštěné aplikaci informaci o tom, zda jste ověřením prošli nebo nikoli, samotná aplikace tedy nic skenovat ani porovnávat nebude.

Jaké prsty je možné použít?
Pro Touch ID je možné použít pouze palec nebo ukazováček, ostatní prsty není pro skenování otisků možné použít.

Kolik lidí může používat Touch ID na jednom iPhone?
Do paměti Touch ID můžete přidat 5 uživatelů, na jejichž otisky pak reaguje iPhone 5S naprosto stejně. Pokud tedy iPhone používáte osobně, můžete k němu přidat další čtyři uživatele, kteří jej mohou využít stejně jako vy. Bohužel zatím není známo, zda můžete jejich práva nějak omezit. V současné době se však zdá, že iPhone 5S bude reagovat na všechny otisky které přidáte do seznamu zcela stejně. V podstatě je to tedy to samé, jako kdybyste řekli dalším uživatelům své heslo.

*Zdroj: techhive.com

Související články

Dnes nejčtenější