Zavřít reklamu

Organizace na ochranu spotřebitelů Test-Aankoop z Belgie zažalovala společnost Apple Inc. kvůli nekalým obchodním praktikám, které jsou shodné s těmi, jenž podle magazínu D-Test společnost Apple využívá také v ČR a v Itálii za ně musela zaplatit 1 100 000€. Apple podle Test-Aankoop zákazníky nedostatečně informuje o tom, že mají ze zákona na zboží zakoupené v Evropské Unii, tedy i na produkty společnosti Apple zakoupené v Belgii dvouletou záruční lhůtu.

Apple se snaží uvést spotřebitele v omyl tím, že prezentuje svoji nadstandardní záruku jako jednoletou záruční lhůtu, kterou zákazníci na zboží dostávají a nabízí jím možnost zakoupit si placenou službu AppleCare, která přidává další rok záruky a další nadstandardní služby. Společnost v loňském roce za totožný případ dostala v Itálii pokutu 900 000€ proti které se odvolala. V odvolacím řízení však Apple neuspěl a naopak musel zaplatit ještě o 200 000€ vyšší pokutu. V ČR informoval o situaci magazín D-Test.

Vše spočívá v tom, že Apple zákazníkům samozřejmě uznává dvouletou záruční lhůtu, ovšem prostřednictvím svých internetových stránek nabízí AppleCare a prezentuje záruční lhůtu jako jednoletou. Díky tomu si někteří zákazníci kupují prodlouženou záruku Apple Care bez toho, aniž by věděli, že vlastně mají dva roky záruky. Kompletní článek o vyjádření Dtestu si můžete přečíst přímo zde. V ČR zaslala ČOI oficiální stížnost na vedení společnosti Apple 23. 4. 2012, od té doby nejsou o situaci dostupné žádné informace.

Hlavní rozdíl mezi zárukou kterou poskytuje Apple a označuje ji jako Roční omezená záruka Apple a zárukou kterou má ze zákona každý člověk který si v ČR koupí zboží spočívá v tom, že v prvním roce od zakoupení zboží, má zákazník nárok na to, aby využil možnost reklamovat zboží kdekoli na světě, kde se nachází autorizované servisní středisko společnosti Apple nebo přímo Apple Store, případně u jakéhokoli autorizovaného prodejce. To znamená, že pokud si v ČR zakoupíte MacBook a odcestujete do zahraničí, například do USA a zjistíte, že s vašim strojem není něco v pořádku, můžete jej reklamovat přímo v kterémkoli autorizovaném středisku nebo prodejně společnosti Apple. To však pouze 365 dnů po koupi produktu.

Další rozdíly spočívají v tom, že můžete 90 dnů od nákupu zboží využívat bezplatnou telefonní linku v češtině, na které vám někdo kdo většinou daný produkt nedržel v ruce, najde v manuálu postup při řešení dané závady. Pokud tedy reklamujete zboží v prvním roce, můžete tak učinit kdekoli na světě a nemusíte předkládat doklad o koupi. Apple automaticky podle výrobního čísla pozná, kdy byl daný produkt zakoupen a pokud je to méně než rok, bez jakéhokoli dokladu automaticky dojde k opravě/výměně produktu nebo k zamítnutí reklamace v případě, že jste vadu způsobili sami tím, že jste produkt nepoužívali tak, jak je popsáno v návodu. V případě, že se produkt pokazí po více než 365 dnech, musíte již reklamovat přímo u Apple.cz a není možné reklamovat zboží jinde. V podstatě jediné co je tedy důležité mezi Roční omezenou zárukou Apple a běžnou zárukou kterou dostanete automaticky tím, že si koupíte výrobek na území ČR, je fakt, že můžete zboží reklamovat po celém světě.

Co považuji taktéž za nevhodně zvolenou formulaci, která vede k tomu, že si zákazníci stěžují a téměř i dva roky po příchodu Apple online store do ČR neustále žádají o zodpovězení otázek jak je to s reklamací u Apple.cz je hned první položka níže uvedeného seznamu rozdílů. Zde se totiž dost nešťastně uvádí věta, která zní, Poskytnutí oprav nebo výměny v případě: Vad existujících v okamžiku převzetí dodávky zákazníkem (záruka EU, 2 roky) – Vad vzniklých poté, co zákazník převezme dodávku (záruka Apple, 1 rok). Bohužel si málo kdo přečte také dodatek, který se na konci stránky ukrývá pod číslem jedna a jenž zní:

Ve většině států EU mohou spotřebitelé reklamovat pouze vady, které existovaly při dodání. Existují určité výjimky, včetně České republiky a Rumunska. Důkazní břemeno prokázat skutečnost, že vada (včetně skrytých vad) existovala v době dodání, obecně přechází na spotřebitele po uplynutí šesti měsíců od data dodání. Mezi země, kde se důkazní břemeno nepřesouvá, patří Česká republika, Portugalsko a Rumunsko. Více informací o situaci ve vaší zemi získáte ve svém místním Evropském centru pro spotřebitele.

Z toho jasně plyne, že ČR patří společně s Portugalskem a Rumunskem mezi země, ve kterých je nutné, aby prodejce dokázal zákazníkovy, že s zákazník způsobil škodu sám a nevznikla jako závada na výrobku v důsledku jeho nižší kvality. To znamená, že pokud chcete reklamovat v druhém roce po zakoupení na apple.cz jakýkoli produkt, samozřejmě jako u každé jiné společnosti Apple posoudí zda je závada způsobena vinnou užívání nebo chybou uživatele a následně vyhotoví závěr, kde buď produkt opraví nebo vymění, případně v případě, že jste produkt poškodili sami, dojde k zamítnutí reklamace. Až v případě kdy by Apple odmítl uznat reklamaci, musíte na vlastní náklady nechat vyhotovit znalecký posudek, se kterým následně můžete přímo na Apple nebo rovnou k soudu, to je však stejné u každé společnosti v ČR, stejně jako v SR.

Související články

Dnes nejčtenější